Välkommen till Techno Medica

Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet.

I mer än 10 år har vi levererat produkter med högsta kvalitet inom hygien, munvård, enteral nutrition, inkontinens samt trycksårsprofylax. Våra produkter är lätta att använda och bidrar till en bättre vardag för både patienter och för er inom vården.

Vi har nu nio olika ENFit matslangar!

Var god se vår nya omvandlingstabell från de gamla matslangarna till de nya här!

En ny start på det nya året!

Vi önskar alla våra kunder och kollegor en god fortsättning!

Vi börjar 2017 med att lansera vår nya hemsida.

Om Ni har några synpunkter/feedback angående hemsidan kan Ni föra dessa vidare till Farhad via mail: farhad@technomedica.se